Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Rok wydania: Numer:
Forum Budowlane 2019/7

Szanowni Czytelnicy

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.” Warto poznać wybrane liczby, które dają pogląd na aktualny, stabilny stan polskiej gospodarki i interesujący nas sektor budowlany, w którym widoczny jest spadek produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do miesiąca poprzedzającego.

Według wstępnych danych w I kwartale br. produkt krajowy brutto był wyższy niż przed rokiem o 4,7%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale była wyższa o 4,6%, w przemyśle zwiększyła się o 5,9%, a w budownictwie o 8,5%.

W maju 2019 r. wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku obserwowano we wszystkich działach budownictwa, w tym najwyższy w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 14,6%. W jednostkach realizujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wyniósł 8,8%, a w podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – 7%. Do użytkowania oddano 15,4 tys. mieszkań, tj. o 28,4% więcej niż przed rokiem (wobec spadku o 12,2% w maju 2018 roku). Zatrudnienie w sektorze budowlanym zwiększyło się natomiast o 4,5%.

Jak podaje GUS produkcja budowlano-montażowa w maju była o 9,6% wyższa niż przed rokiem, ale niższa niż w kwietniu, w którym odnotowano wzrost 17,4% rok do roku. W okresie od stycznia do maja produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9,3% w skali roku (wobec wzrostu o 24% przed rokiem).

Niestety obserwujemy również stały wzrost cen produkcji budowlano-montażowej. Według szacunków w maju br. były wyższe o 0,3% niż przed miesiącem i o 3,7% niż przed rokiem.


Życzę przyjemnej lektury


Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2019/6

Szanowni Czytelnicy

Wraca problem związany z uzyskiwaniem zezwoleń kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, zwłaszcza w granicach dużych aglomeracji, w tym miasta stołecznego Warszawy. Dotyczy on przedsiębiorstw posiadających żurawie samojezdne lub pompy do betonu o nacisku osi 12 ton. Chodzi o czas przyznawania zezwolenia na przejazd nienormatywny.

Ustawowo, oczekiwanie na odpowiedź, po złożeniu wniosku w urzędzie gminy lub miasta, wynosi 14 dni roboczych a w przypadku konieczności odpowiedniego dostosowania trasy wydłuża się do 30 dni. Co jednak, kiedy firma dostaje zlecenie „na jutro”? Można oczywiście zrealizować transport na własną odpowiedzialność, bez zezwolenia. W przypadku kontroli o kłopoty finansowe nietrudno, bowiem jednorazowa kara pieniężna za brak zezwolenia kategorii VII to nawet 15 tys. zł.

Dobrego kierunku usprawnienia procedur nie trzeba daleko szukać. W Niemczech wnioski składa się przez Internet, a uzyskane zezwolenie na przejazd nienormatywny przesyłane jest drogą elektroniczną nawet w ciągu kilku godzin. Kierowca nie musi mieć przy sobie oryginału, do kontroli wystarczy pdf na smartfonie lub tablecie.

Docierające do nas głosy przedstawicieli firm świadczących usługi m.in. dużymi pompami do betonu pokazują, że jet to palący problem. Liczymy, że uda się go rozwiązać z pomocą Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, które działania w tym zakresie podejmowało już wcześniej.

Życzę przyjemnej lektury


Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2019/5

Szanowni Czytelnicy

Polska jest obecnie trzecim w Europie producentem cementu, przed nią są tylko Niemcy i Włochy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku produkcja cementu osiągnęła w Polsce 18,94 mln ton i wykazała wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 12%. Była większa niż w rekordowym 2011 roku, w którym to realizowanych było jednocześnie wiele inwestycji na Euro 2012. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki bardzo dobrej koniunkturze makroekonomicznej i dynamicznemu wzrostowi produkcji budowlano-montażowej. Wzrosty zanotowały praktycznie wszystkie sektory budownictwa – mieszkaniowy, przemysłowy, biurowy i infrastrukturalny.

Spory udział w wykorzystaniu cementu w naszym kraju mają jak się okazuje autostrady i drogi ekspresowe. Tylko w bieżącym roku zaplanowano oddanie do użytku blisko 182 km dróg o nawierzchni betonowej i jak podaje GDDKiA na koniec roku łączna ich długość sięgnie ok. 750 km.

Czy taki trend utrzyma się również w 2019 roku? Według przewidywań Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2019 roku sprzedaż cementu na rynku polskim przekroczy 19 mln ton. Duże znaczenie dla tej prognozy będzie miało rzeczywiste tempo realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko drogowych, ale także kolejowych. Prognoza na 2020 rok przewiduje wzrost jedynie o 2,1%. Zdaniem analityków IPAG mniejsze przyrosty sprzedaży cementu w latach 2019–2020 wiążą się z niższym tempem wzrostu gospodarczego oraz niepewną sytuacją w branży budowlanej, a także tegorocznymi wyborami.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2019/4

Szanowni Czytelnicy

Według najnowszych danych, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Z tego 209 były to wypadki ze skutkiem śmiertelnym i 517 ze skutkiem ciężkim. Należy zauważyć, że osób poszkodowanych było o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 w tym samym okresie 2018 r. Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym stanowili 0,2% (spadek o 22,3% r/r), ze skutkiem ciężkim 0,6% (odpowiednio o 21,8% mniej), z innym skutkami 99,2% (odpowiednio o 4,4% mniej).

Spadek odnotował, interesujący nas sektor budowlany, który pod względem wypadkowości znalazł się na ósmym miejscu (na 1000 pracujących wg PKD). Liczba wypadków spadła o 2,7% r/r. W branży odnotowano 5247 wypadków, w tym tylko 48 śmiertelnych (spadek o 20%) i 84 ciężkich.

To sygnał, że kultura bezpieczeństwa pracy na budowach stale rośnie. Daje także nadzieję, że tendencja malejąca utrzyma się również w bieżącym roku.


Życzę przyjemnej lektury


Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2019/3

Szanowni Czytelnicy

12 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która tym razem zajęła się problematyką bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń technicznych na placu budowy. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.

Poinformowała, że wśród wypadków dominują dalej te, które mają miejsce podczas pracy na rusztowaniach i drabinach. Takim wypadkom uległo blisko 50% poszkodowanych, a najczęstszą przyczyną był upadek z wysokości. W następnej kolejności są wypadki związane z użytkowaniem koparek, koparkoładowarek, spycharek i ładowarek. Poszkodowanych, głównie w wyniku uderzenia przez element maszyny lub wejście w strefę jej pracy, było 9% ogólnej liczby osób. 5% poszkodowanych ucierpiało podczas pracy z udziałem żurawi wieżowych. Tutaj lista przyczyn jest dłuższa, a były to m.in.: wady konstrukcyjne żurawi, nieprawidłowa eksploatacja, brak nadzoru, brak instrukcji i instruktażu stanowiskowego, lekceważenie i nieznajomość zagrożeń.

Dobrą wiadomością, jaką przekazano podczas spotkania jest to, że na budowach spotykane są coraz to nowsze maszyny. Złą, że nieprawidłowości stwierdzane w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przeważającej liczbie nie wynikały z oszczędności, czy przestarzałego parku maszynowego, ale głównie z powodu braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa budowy.


Życzę przyjemnej lektury

 

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2019/2

Szanowni Czytelnicy

Od 16 lutego bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147). Zawarte w nim przepisy dotyczą zarówno samego operatora, jak i sygnalisty oraz hakowego.

Praca operatora żurawia wieżowego odbywa się na wysokości, często dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, a osoba zasiadająca w kabinie ma ograniczone możliwości ruchu i często podlega zmiennym warunkom atmosferycznym. Dobrze więc, że udało się kompleksowo zebrać zasady bhp, co miejmy nadzieję przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno samego operatora, jak i obsługi naziemnej.

Dla uściślenia należy jeszcze dodać, że zapisy dotyczące wyposażenia kabiny (m.in. w komunikator, apteczkę, gaśnicę, termometr, anemometr) oraz zapewnienia oświetlenia na terenie pracy żurawia przy ograniczonej widoczności wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenie tj. 16 maja br.

W przypadku paragrafu, w którym mowa o konieczności montażu windy lub innego urządzenia ułatwiającego dotarcie do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości 80 m lub większej, wchodzi on w życie po upływie 12 miesięcy, czyli 16 listopada 2019 roku.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny