Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Rok wydania: Numer:
Forum Budowlane 2018/2

Szanowni Czytelnicy

Po 3-letnej przerwie do kalendarium imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie powróciły Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego Intermasz. Tym razem odbyły się na przełomie stycznia i lutego, równolegle z Międzynarodowymi Targami Budownictwa Budma. Chociaż w tegorocznej edycji Intermaszu udział wzięło tylko 32 wystawców (łącznie z Budmą było ich 1000), warto było przyjechać do Poznania. Duża ilość sprzętu budowlanego (deskowania, rusztowania, elektronarzędzia, nagrzewnice, sprzęt ochronny) prezentowano bowiem także w ramach Budmy. Głosy wystawców po obydwu imprezach są jak najbardziej pozytywne, do czego przyłącza się również i nasza redakcja.

Intermasz za nami a przed nami Intermat. Te paryskie targi zapowiadają się niezwykle ciekawie. Swój udział potwierdziło 1500 wystawców a organizatorzy spodziewają się blisko 200 tys. zwiedzających. Tradycyjnie Intermat jest miejscem wielu premier. Pierwsze zapowiadamy już w bieżącym numerze. Znane są także wyniki konkursu „Intermat Innovation Awards”. Będący trampoliną dla innowacji z sektora budownictwa konkurs wyłonił 13 laureatów spośród niebagatelnej ilości 90 zgłoszeń. Z wyróżnionymi produktami i technologiami będzie można zapoznać się oczywiście w czasie trwania targów Intermat.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

Forum Budowlane 2018/1

Szanowni Czytelnicy

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ważne i oczekiwane zmiany, m.in. ułatwiające realizację inwestycji.
Od teraz budowa budynku na granicy działki może przylegać do ściany budynku już istniejącego na działce sąsiedniej. Wymogiem jest, aby jego wysokość była zgodna z obowiązującym planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Wcześniej takiej regulacji brakowało.

Wprowadzono również zmiany w § 271 rozporządzenia, umożliwiające sytuowanie budynków w odległości 4 m od granicy lasu będącej na sąsiedniej działce lub bezpośrednio przy granicy lasu na działce, na której będzie realizowana inwestycja. Dzięki temu będzie teraz można uzyskać pozwolenie na budowę np. budynku w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

W rozporządzeniu po raz pierwszy znalazł się zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Szerokość stanowiska postojowego zwiększono z 2,3 do 2,5 m. Określono także wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu (dotychczas była mierzona od boku pojazdu). Zmiany dotyczące stanowisk postojowych wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia tj. dopiero 9 grudnia 2018 r.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2017/12


 
Forum Budowlane 2017/11


Szanowni Czytelnicy

W bieżącym wydaniu chciałabym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na dwa artykuły przygotowane przez redakcję.

Pierwszy to duże opracowanie, w którym staramy się pokazać rozwiązania i technologie stosowane we współczesnych ładowarkach kołowych z zakresu wagowego 20–35 t (str. 26). Dotyczą zmniejszenia zużycia paliwa, zwiększenia wydajności, a także komfortu pracy operatora. Wybraliśmy po jednym, konkretnym modelu danej marki, przytaczając również podstawowe dane techniczne. Udało się nam uzyskać materiał od praktycznie wszystkich producentów ładowarek kołowych obecnych na polskim rynku. Przy tej okazji chcielibyśmy również podziękować przedstawicielom i dilerom za udział oraz dostarczone odpowiedzi na nasze pytania.

Kolejne opracowanie powstało po naszej wizycie na budowie kompleksu Mennica Legacy Tower w Warszawie, co miało miejsce pod koniec października. Zebraliśmy szereg ciekawych informacji, odnośnie ilości użytego do tej pory zbrojenia, betonu czy sprzętu (str. 36). Już w grudniu pojawią się na tej inwestycji kolejne interesujące technologie, jak chociażby system samoczynnego wspinania, o czy postaramy się również napisać na naszych łamach.


Życzę przyjemnej lektury


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2017/10
Szanowni Czytelnicy

W 2016 roku odnotowano 805 upadłości firm, z czego 135 dotyczyło firm budowlanych. Niestety w tym roku w naszej branży wcale nie jest lepiej. W I pierwszej połowie 2017 roku liczba upadłości wzrosła bowiem aż o 19% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Trudności finansowe dotyczą głównie wykonawców infrastruktury drogowej oraz wodociągowej. Jakby tego było mało drożeją materiały budowlane, a przedsiębiorcy mają problemy z rosnącym niedoborem pracowników.

Ale są też i dobre wieści. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze 2017 roku, w tym czasie rozpoczęto budowę 106 tys. mieszkań, co oznacza wzrost aż o 22,9% r/r. Całkiem dobrze wygląda (a raczej zapowiada się) budownictwo drogowe. Stale ogłaszane są nowe przetargi i podpisywane umowy na realizację, o czym świadczą informacje podawane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przykładem może być chciałby podpisana 10 października umowa na wybudowanie ostatniego fragmentu trasy S7 między Warszawą a granicą województwa małopolskiego (o długości 7,6 km). Koszt tego przedsięwzięcia przekracza kwotę 250 mln zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca br. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) wzrósł do 135 mld zł. Zatem do wydania na budowę dróg jest średnio 20 mld zł rocznie. Należy przypuszczać, że skorzystają na tym nie tylko przedsiębiorstwa drogowe, ale również dostawcy oraz wypożyczalnie maszyn budowlanych.

Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

Forum Budowlane 2017/9
Szanowni Czytelnicy

Systemy GPS są od dawna w powszechnym użyciu. Można je również znaleźć w pojazdach i maszynach budowlanych, gdzie zdobywają coraz większą popularność i zaufanie użytkowników. Potrafią przynieść wymierne korzyści przedsiębiorcom, którzy są w posiadaniu zarówno jednej maszyny, jak i całej floty. Jakie są zatem zalety z wykorzystania systemu GPS?

Dzięki systemowi GPS użytkownik przede wszystkim ma dostęp do wielu danych, m.in. lokalizacji online, stanu paliwa, prędkości jazdy, prędkości obrotowej silnika, czasu pracy maszyny. System sam wysyła powiadomienia, gdy niezbędna jest pomoc serwisu. W zależności od potrzeb możliwe jest także wygenerowanie różnorodnych raportów, a tym samym eliminacja nadużyć jak np. nieuzasadnionych nadgodzin, kradzież paliwa, nieekonomiczne prowadzenie pojazdu i wielu innych (str. 19).

Najbardziej docenianą korzyścią z używania systemu GPS, jest na pewno możliwość szybkiej lokalizacji maszyny np. kiedy zostanie skradziona. Przekonał się o tym właściciel ładowarki teleskopowej (str. 20). Tylko dzięki temu, że jego maszyna miała zainstalowany system GPS udało się ją nie tylko szybko zlokalizować, ale również w bardzo krótkim czasie odzyskać.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

Reportaże i wywiady

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy