Strona główna | Techniki i technologieZabezpieczenia Kopras

Zabezpieczenia Kopras

Obudowy wykopów.

Zabezpieczenia wykopów firmy Kopras
Fot. Kopras

Zabezpieczenia wykopów produkowane przez firmę Kopras to obudowy, przy użyciu, których wykonywanie robót ziemnych przypomina kopanie studni. Podczas kopania wewnątrz studnia opuszczana jest wraz z pogłębianiem wykopu. Dla ułatwienia prowadzenia robót obudowy produkowane są w postaci elementów składanych bezpośrednio na budowie. Obudowa wykopu jest konstrukcją wielokrotnego użytku, dlatego została zaprojektowana na uśrednione warunki gruntowo-wodne. Dobór konstrukcji obudowy, odpowiedniej do warunków ziemnych, w których przebiega realizacja, winien być poprzedzony geotechnicznym rozpoznaniem podłoża gruntowego w zakresie przewidzianym przez dokumentację techniczną zamierzonego przedsięwzięcia inżynierskiego. Na podstawie oznaczonych parametrów geotechnicznych podłoża należy wykonać obliczenia parcia granicznego gruntu zgodnie z PN-B-03010. Ściany oporowe – obliczenia statyczne i projektowe. W oparciu o uzyskane wartości, elementy składowe obudowy dobierane są w taki sposób, aby zagwarantować jak największe bezpieczeństwo.

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (175) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Innowacje w ładowarkach kołowych

Ładowarki kołowe to duża rodzina, do której należą maszyny z różnych klas wagowych, o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. W każdej grupie stale zachodzą zamiany, poprawiające parametry robocze, wpływające na mniejsze zużycie paliwa, czy podnoszące komfort pracy operatora. Czytaj dalej
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów.

Komenda Wojewódzka Policji Sukcesywne dostawy węgla i koksu na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Urząd Miejski w Ciechanowcu Remont i adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu więcej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie więcej

POLECAMY