Strona główna | Techniki i technologieZabezpieczenia Kopras

Zabezpieczenia Kopras

Obudowy wykopów.

Zabezpieczenia wykopów firmy Kopras
Fot. Kopras

Zabezpieczenia wykopów produkowane przez firmę Kopras to obudowy, przy użyciu, których wykonywanie robót ziemnych przypomina kopanie studni. Podczas kopania wewnątrz studnia opuszczana jest wraz z pogłębianiem wykopu. Dla ułatwienia prowadzenia robót obudowy produkowane są w postaci elementów składanych bezpośrednio na budowie. Obudowa wykopu jest konstrukcją wielokrotnego użytku, dlatego została zaprojektowana na uśrednione warunki gruntowo-wodne. Dobór konstrukcji obudowy, odpowiedniej do warunków ziemnych, w których przebiega realizacja, winien być poprzedzony geotechnicznym rozpoznaniem podłoża gruntowego w zakresie przewidzianym przez dokumentację techniczną zamierzonego przedsięwzięcia inżynierskiego. Na podstawie oznaczonych parametrów geotechnicznych podłoża należy wykonać obliczenia parcia granicznego gruntu zgodnie z PN-B-03010. Ściany oporowe – obliczenia statyczne i projektowe. W oparciu o uzyskane wartości, elementy składowe obudowy dobierane są w taki sposób, aby zagwarantować jak największe bezpieczeństwo.

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (175) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Zagęszczarki do gruntu

Z grona maszyn wykorzystywanych do zagęszczania gruntu, prawdopodobnie najpowszechniej wykorzystywane są zagęszczarki jedno- i dwukierunkowe. Doskonale radzą sobie na małych i dużych powierzchniach, można ich użyć także do zagęszczania innych materiałów. A oto nasze propozycje z tego zakresu. Czytaj dalej
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego więcej

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie, przy ul. Dworcowej 12..

Gmina Krośniewice DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 więcej

Muzeum Emigracji w Gdyni Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie należącym do Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polska 1

POLECAMY