Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Urządzenia do recyklingu asfaltu

Ocena: 0
3283
Częste remonty nawierzchni drogowych powodują powstawanie dużej ilość odpadów. Materiał ten określany zgodnie z normą PN-EN 13108-8:2006 jako destrukt asfaltowy, jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. Warto więc pomyśleć o jego ponownym wykorzystaniu.

System dozowania destruktu do wytwórni mas bitumicznych opracowany przez firmę Madro-Kraków
Fot. Madro-Kraków


Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych z destruktu asfaltowego z warstwy ścieralnej i wiążącej, oraz wytworzonych z nowych materiałów, opublikowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów potwierdziły, że recykling warstw z betonu asfaltowego z udziałem destruktu w ilości 10–30% nie pogarsza wartości technicznej podbudowy i warstwy wiążącej. Ilość dozowanego destruktu zależy głównie od jego wilgotności i temperatury otoczenia. Przyjęto, że przy wilgotności destruktu ok. 5% w otaczarkach cyklicznych można dodawać do 20% tego materiału, natomiast przy wilgotności poniżej 2% i temperaturze otoczenia ponad 20°C wartość ta może sięgać 30%.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Madro-Kraków z siedzibą w Niepołomicach od kilku lat produkuje urządzenia pozwalające na dozowanie destruktu bezpośrednio do mieszalnika. Proces ten przeprowadzany jest z zastosowaniem metody przepływu ciepła, w której materiał odzyskany z nawierzchni ulega ogrzaniu wskutek absorpcji ciepła od podgrzanego w suszarce kruszywa.

W zależności od rodzaju wytwórni mas bitumicznych rozróżnia się dwa układy dozowania destruktu. Pierwszy przeznaczony jest dla wytwórni nisko ustawionych i polega na dozowaniu destruktu przez dozator, wagę taśmową, przenośnik taśmowy skośny i zasyp, do mieszalnika. Drugi mający zastosowanie dla wytwórni ustawionych wysoko i polega na dozowaniu destruktu przez dozator, przenośnik taśmowy krótki, elewator, zbiornik buforowy, zbiornik wagowy i zasyp, do mieszalnika.

Destrukt, szczególnie frezowany, ma tendencje do zawieszania się zarówno przy wysokiej temperaturze otoczenia, jak również przy dużej wilgotności. Dlatego konstruktorzy firmy skonstruowali dozator o stromych ścianach i dużym otworze dozującym z kratą zasypową drgającą umie-szczoną na wibroizolatorach. Takie rozwiązanie zapobiega zawieszaniu się destruktu.


Madro-Kraków jest również producentem recyklerów Magma
Fot. Madro-Kraków


Ważny jest także sposób przechowywania odzyskanego materiału, który powinien być składowany w pryzmach o wysokości nieprzekraczającej 3 m. W przypadku dłuższego składowania zaleca się osłonięcie destruktu przed działaniem promieni słonecznych i deszczem, można go również przesypać warstwami piachu, pyłu lub mączki, co zapobiega zbrylaniu.

Cały układ dozowania jest sprzężony z komputerowym systemem sterowania wytwórnią. Firma Madro-Kraków opracowała również sposób dozowania destruktu przez bęben suszarki wytwórni mas bitumicznych.

Od wielu lat Madro-Kraków produkuje maszyny do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych o nazwie Magma. Jest to przewoźna maszyna pozwalająca w miejscu remontu nawierzchni odzyskany destrukt roztopić i ponownie wbudować w drogę. Znakomicie nadaje się do naprawy ubytków, przekopów, wykonywania podjazdów, alejek w technologii tzw. recyklingu asfaltu.

Forum Budowlane, nr 7 (194) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ