Sprzęt dla "małego" budownictwa inżynieryjnego

Ocena: 0
5013

Panuje powszechne przekonanie, że budownictwo niekubaturowe, zwłaszcza w aspekcie konstrukcji żelbetowych, jest znacznie bardziej skomplikowanym, wymagającym technicznie i wymuszającym stosowanie drogich systemów szalunkowych. Z tego też powodu często na rynku firmy wykonawcze decydują się na specjalizacje tylko w jednym czy drugim temacie. Czy tak być musi? Jak pokazuje doświadczenie „mały może więcej”.

Typowy mały obiekt mostowy – rama żelbetowa

Fot. Budosprzęt

Wiele firm, które początkowo zajmowały się głównie budownictwem kubaturowym, z biegiem czasu „przekwalifikowało” się w kierunku budownictwa inżynieryjnego, niekubaturowego. Co ciekawe tej „transformacji” nie było w odwrotnym kierunku. Po części wynika to z gwałtownego rozwoju drogownictwa w kraju w ostatnich latach i wzrostu zapotrzebowania na tego typu budowlane firmy wykonawcze. Jednakże w tym samym czasie rozwój budownictwa odbywał się również w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Czyżby zatem budowanie mostów było łatwiejszym kawałkiem chleba? Obie te przestrzenie działalności mają swoją specyfikę, niemniej jednak istnieją pewne cechy wspólne. Szczególnie należy przyjrzeć się pracom betonowym. To jest największy wspólny mianownik dla obu tych gałęzi budownictwa. Firmy budowlane specjalizujące się w budownictwie wielorodzinnym, czy użyteczności publicznej często mają do czynienia z robotami żelbetowymi, które wymuszają stosowanie i współpracę z dostawcami systemów szalunkowych.

Inaczej jest w mniejszych firmach, które w budownictwie jednorodzinnym prace fundamentowe opierają na tradycyjnej ciesielce, lecz i tu coraz częściej pojawiają się stropy monolityczne zastępujące popularne stropy gęstożebrowe. Rośnie również popularność betonów architektonicznych. To wszystko sprawia, iż firma budowlana, która chce się liczyć na rynku musi zatrudniać doświadczonych pracowników oraz cieśli zajmujących się deskowaniami i pracami żelbetowymi. I tak się dzieje. Rośnie popularność systemów szalunkowych, przybywa wypożyczalni takiego sprzętu. To z kolei sprawia, że firmy coraz częściej szukając kierunków swojego rozwoju śmielej wkraczają w rewiry, w które jeszcze parę lat temu by się nie odważyły wkroczyć. Decyduje również o tym duża pomoc w opracowaniu technologii świadczona przez dostawców szalunków. Niegdyś firmy budowlane musiały dysponować własną jednostką projektową, która opracowywała technologię i organizację robót, a te są w branży mostowej nieodzowne. Dziś takie projekty w ramach wypożyczalni opracowują dystrybutorzy szalunków, którzy również często świadczą usługi montażu rusztowań podporowych czy deskowań ściennych. Rośnie zatem liczba graczy na rynku budowlanym startujących w przetargach na budowę obiektów mostowych. Rośnie również ilość dostępnych na rynku systemów, czy to szalunkowych, czy to rusztowań podporowych. Projekty technologii organizacji robót różnią się od siebie w zależności od przyjętego rozwiązania, i zastosowanych systemów. Rozważnie zatem należy analizować oferty. Bywa, że dwa razy niższa cena oznacza trzy razy dłuższy czas montażu, czy też wydłuża etapowanie robót.

Kładka pieszo-rowerowa. Konstrukcja zespolona, wsporniki deskowania płyty UN podwieszane na markach traconych

Fot. Budosprzęt

Deskowanie skarp zbiornika odwadniającego

Fot. Budosprzęt

Niuansów takich może być wiele, czasami może się okazać, że bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie zmian w projekcie po konsultacjach z głównym projektantem. To głównie dotyczy dużych obiektów i te w głównej mierze realizowane są przez wyspecjalizowane firmy mostowe.

Istnieją jednak obiekty mostowe znacznie prostsze w realizacji, oraz szereg obiektów inżynieryjnych towarzyszącym budownictwu drogowemu takich jak przepusty, zbiorniki odwadniające, mury oporowe, kładki pieszo-rowerowe, których realizacją z powodzeniem mogą zająć się mniejsi wykonawcy. Są oni często klientami firmy Budosprzęt, która na rynku działa od ponad 25 lat. W ofercie ma trzy różne systemy wież podporowych, specjalistyczne deskowania dźwigarkowe oraz zatrudnia doświadczonych cieśli i dysponuje zautomatyzowaną stolarnią, dzięki której może przygotowywać drewniane ramy kratownicowe do deskowań mostów płytowo-belkowych, jak i nietypowe krzywoliniowe kształty głowic filarów mostowych.

Żelbetowy przepust

Fot. Budosprzęt

Budosprzęt ma w ofercie również wysokonośne wieże o przekroju 30x30 cm i maks. obciążeniu głowicy 320 kN, system kratownic w oparciu o elementy SMP8 umożliwiający przejścia do 12 m nad terenowymi przeszkodami.

W przeciągu kilkunastu lat na terenie Polski, na sprzęcie dostarczanym przez Budosprzęt zrealizowanych zostało wiele obiektów inżynieryjnych,a w większości realizowały je firmy małe i średnie.

Radosław Dydo
Budosprzęt Sp. z o.o.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (263) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ