Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Recyklery

Ocena: 0
6258
Recyklery to maszyny służące do grzania i powtórnego przerobu materiału z zerwanych nawierzchni bitumicznych. Konstrukcje wykonane najczęściej jako zabudowa na przyczepie zostały docenione już przez wiele przedsiębiorstw instalacyjnych i drogowych. Największą zaletą recyklerów, poza prostą obsługą, jest możliwość dokonywania napraw niezależnie od pory roku.

Recykler mobilny Bagela BA 7000 F
Fot. Droma

Częste remonty nawierzchni drogowych powodują powstawanie dużej ilość odpadów. Materiał ten określany zgodnie z normą PN-EN 13108-8:2006 jako destrukt asfaltowy, jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. Może być on jednak z powodzeniem wykorzystany do ponownego wbudowania w uszkodzoną nawierzchnię z korzyścią dla ekologii. Wykorzystanie odzyskanego z nawierzchni materiału pozwala także wygenerować znaczne oszczędności, w porównaniu do asfaltobetonu produkowanego w otaczarkach lub asfaltu lanego dostarczanego w termosach.

Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych z destruktu asfaltowego z warstwy ścieralnej i wiążącej, oraz wytworzonych z nowych materiałów, opublikowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów potwierdziły, że recykling warstw z betonu asfaltowego z udziałem destruktu w ilości 10–30% nie pogarsza wartości technicznej podbudowy i warstwy wiążącej. Ilość dozowanego destruktu zależy głównie od jego wilgotności i temperatury otoczenia. Przyjęto, że przy wilgotności destruktu ok. 5% w otaczarkach cyklicznych można dodawać do 20% tego materiału, natomiast przy wilgotności poniżej 2% i temperaturze otoczenia ponad 20°C wartość ta może sięgać 30%.

Destrukt asfaltowy może być wykorzystywany w dwojaki sposób – jako dodatek do mieszanki asfaltowej wytwarzanej w otaczarniach, bądź bezpośrednio na miejscu w recyklerach.

Sposób pracy recyklera, polegający na roztopieniu materiału i ujednorodnieniu przez wymieszanie, nie wymaga jak w metodach tradycyjnych transportu poszczególnych składników masy asfaltowej, ich składowania, dozowania, suszenia, mieszania i ponownego transportu na miejsce zabudowy. Urządzenie pracuje bezpyłowo. Nie potrzeba dużych powierzchni na produkcję, gdyż wytwarzanie masy odbywa się bezpośrednio w miejscu jej zabudowy. W czasie przeróbki masy jest oczywiście możliwość korekty składu. Recyklery mogą być stosowane w ciągu całego roku, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

W artykule skupiamy się zatem na tej grupie urządzeń. Proponujemy zapoznanie się z wybranymi recyklerami zarówno zagranicznych, jak i rodzimych producentów, dostępnymi na polskim rynku, a także z opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednego z największych użytkowników tego typu maszyn.

Monika Burdon Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Remontery są niezwykle popularnymi urządzeniami stosowanymi przez rejony drogowe. Asfaltobeton z recyklera stosujemy głównie na odcinkach dróg wojewódzkich o starych, zniszczonych nawierzchniach.

Najważniejszą dla nas zaletą tych urządzeń jest możliwość produkcji masy mineralno-asfaltowej zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Szczególnie przydatne są zimą ze względu na brak produkcji mas w wytwórniach stacjonarnych.

Nie bez znaczenia są również koszty. Masa wytworzona przez recykler jest zdecydowanie tańsza niż tzw. „wyprodukowana na zimno”, ponieważ do jej wyrobu wykorzystuje się materiał pozostały po przeprowadzonych remontach (kora asfaltowa, destrukt pofrezowy). Jedyny nieznaczny składnik cenowy to koszt niewielkiej ilości lepiszcza. Ponadto czas wyprodukowania i wbudowania asfaltobetonu jest stosunkowo krótki. Odpadają także koszty transportu gotowej mieszanki bo jest ona wytwarzana na miejscu.

Recklery z powodzeniem wykorzystujemy do remontów cząstkowych uszkodzeń o powierzchni do 5 m kw. Naprawiamy również odcinki, na których występują lokalne przełomy, koleiny i inne deformacje profilu podłużnego lub spadków poprzecznych jezdni. Często w tej technologii wzmacniamy również krawędzie. Recyklery są pomocne także w wielu innych sytuacjach, np. gdy zachodzi konieczność podniesienia studzienki.

Jakość wbudowanego asfaltobetonu jest oczywiście lepsza od istniejącego i jednocześnie wystarczająca do czasu właściwej odnowy danego odcinka drogi. Sama nawierzchnia po naprawie recyklerem nie wymaga atestów. Nie mniej należy pamiętać, że do jego obsługi wymagane jest zaangażowanie większej liczby wykwalifikowanych pracowników.


Niemieckie recyklery Bagela
Recyklery niemieckiej firmy Bagela są od wielu lat znane w naszym kraju i chętnie użytkowane zarówno do remontów cząstkowych, jak i całkowitych odtworzeń nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. Charakterystycznymi cechami recyklerów Bagela jest długi okres bezawaryjnej pracy oraz wysoka wydajność.

Dzięki chronionemu niemieckim patentem innowacyjnemu systemowi mieszania masy w bębnie, proces przeróbki odbywa się na okrągło. Napełnianie i pobór masy są realizowane w trybie ciągłym, nie ma potrzeby wykonywania okresowych zamykań klap wysypowych związanych z dogrzaniem. Temperatura masy w bębnie kontrolowana jest elektronicznie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Sterowanie pracą palnika, dysponującego możliwością dwustopniowej modulacji mocy, przebiega w pełni automatycznie. Optymalizacja procesu grzewczego, przekłada się również na ekonomikę pracy maszyny i maksymalne wykorzystanie ciepła powstałego w procesie spalania paliwa. Sterowanie zasuwami wysypowymi odbywa się hydraulicznie. Pracownicy nie mają kontaktu z obracającymi się, gorącymi elementami bębna, co wpływa na radykalną poprawę bezpieczeństwa pracy.


Jednostką napędową recyklera BA 7000 F jest jednocylindrowy silnik o mocy 8,6 kW

Fot. Droma


Wydajność produkowanych obecnie recyklerów Bagela wynosi 4, 7 i 10 t masy na godzinę pracy, oczywiście w cyklu ciągłym. Możliwa i coraz czę-ściej stosowana jest również zabudowa stacjonarna recyklerów na placu budowy, głównie największych typu BA 10000, odbiór masy do termosów samochodowych i przewóz w miejsce układania.

Maszyny Bagela posiadają wszelkie europejskie dopuszczenia i certyfikaty oraz dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Od 2003 roku oficjalnym przedstawicielem Bagela na Polskę jest Droma Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o. z Biskupic.

Magma ZPN-800
Od wielu lat firma Madro Kraków produkuje maszyny do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych o nazwie Magma. Jest to przewoźne urządzenie pozwalające w miejscu remontu nawierzchni odzyskany destrukt roztopić i ponownie wbudować w drogę. Znakomicie nadaje się do naprawy ubytków, przekopów, wykonywania podjazdów, alejek, remontu ulic w technologii tzw. recyklingu.

Recykler Magma ZPN-800 może pracować w cyklu przerywanym, a po rozgrzaniu w sposób ciągły. Specjalny układ łopat w bębnie pozwala na efektywne rozdrobnienie brył asfaltobetonowych, a w połączeniu z żaroodporną płomiennicą zabezpiecza destrukt przed bezpośrednim działaniem płomienia i wypaleniem bitumu.


Firma Madro Kraków jest producentem recyklera Magma ZPN-800
Fot. Madro Kraków


Regulowana wysokość dyszla oraz wymienny zaczep pozwala na holowanie przez wszystkie pojazdy do tego przeznaczone (możliwe wykonanie stacjonarne). Pracuje w cyklu automatycznym, nagrzewając wsad do ustawionej na termostacie temperatury. Bęben dobrze izolowany, napęd bębna hydrauliczny, podwozie homologowane, posiada wszelkie dopuszczenia i certyfikaty.

Materiał do przerobu może być w postaci wiórów z frezarki lub w postaci kawałków o wymiarach nie większych niż 200x400x600 mm.


Recykler Magma ZPN-800 – widok z tyłu
Fot. Madro Kraków


Maszyna do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych Magma ZPN-800 ma zwartą konstrukcję i masę własną 2000 kg. Prosta w obsłudze i ekonomiczna w użytkowaniu dysponuje maksymalną wydajnością 4000 kg mieszanki na godzinę.

Madro Kraków oferuje pomoc serwisu oraz przeszkolenie pracowników obsługi przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, bezpłatnie udzielane są również wszelkie porady techniczne.

Rodzina recyklerów z Wrocławia
Madro Wrocław S.A. z Wrocławia jest producentem całej gamy doczepnych recyklerów zabudowanych na własnym homologowanym podwoziu oraz recyklera stacjonarnego. Z definicji urządzenia służą do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych takich, jak złom asfaltowy czy odpady po frezowaniu nawierzchni asfaltowych. W wersji mobilnej posiadają własne podwozie i mogą być holowane przez dowolny pojazd pod warunkiem, że jest on dostosowany do przyczep z zaczepem oczkowym i wyposażony w pneumatyczny układ hamulcowy.

W chwili obecnej Madro Wrocław oferuje cztery recyklery mobilne serii D: UPZA-1000, UPZA-1500, UPZA-3000 i UPZA-5000. Do ich napędu wykorzystywany jest silnik Yanmar o mocy 7,5 kW. W układzie podgrzewania zastosowano palniki Hermann i Unigaz o mocy 145 kW. Urządzenia różnią się wymiarami, masą własną oraz ładownością. Osiągają wydajność od 2000 do 3000 kg masy na godzinę w cyklu przerywanym. Do pracy ciągłej przystosowane są tylko recyklery UPZA-3000 i UPZA-5000, osiągające odpowiednio wydajność 3000 i 5500 kg.


Recykler stacjonarny UPZA-10000
Fot. Madro Wrocław


Recykler mobilny połączony ze skrapiarką wyprodukowany przez Madro Wrocław

Fot. Madro Wrocław


Recyklery UPZA-1000 i UPZA-3000 dostępne są również w wersji ze skrapiarką SE 200 (seria DZ i DZS). Jest ona zabudowana w przedniej części. Jednak oba urządzenia są niezależne i mogą być rozłączone i używane osobno.

Recykler stacjonarny produkowany przez Madro Wrocław  oznaczony został symbolem UPZA-10000. Napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 22 kW i dysponuje zbiornikiem o pojemności 10000 kg. Napęd zbiornika realizowany jest hydraulicznie. Specjalna konstrukcja zbiornika asfaltu gwarantuje długi okres bezawaryjnej eksploatacji wynoszący minimum 11 lat. Do sterowania urządzeniem służą wysokiej klasy systemy włączania, regulacji i kontroli zgromadzone w jednej szafce. Takie rozwiązanie daje dużą oszczędność czasu pracy i zwiększa wydajność. Palnik olejowy umieszczony po stronie przeciwnej od wsypu pozwala już na wstępie zmiękczyć asfalt w koszu zasypowym, co znacznie skraca czas topienia w zbiorniku obrotowym. Maksymalna temperatura podgrzewania wynosi 180°C. Recykler wyposażony jest w automatyczną regulację temperatury z cyfrowym odczytem oraz dodatkowy odczyt analogowy.

Rollex RCA-1200
Firma Rollex jest producentem recyklera RCA-1200 o unikalnej i wysokowydajnej konstrukcji. Cena wyprodukowania 1 t materiału w jego przypadku to koszt 6 l oleju opałowego, czyli ok. 30 zł.

Konstrukcja recyklera wykonana została w technologii obróbki mechanicznej Laser CNA, charakteryzującej się bardzo dużą dokładnością i powtarzalnością wykonania wszystkich podzespołów. Cała maszyna przed malowaniem jest śrutowana i pokrywana dwoma warstwami lakieru proszkowego w technologii Nano-Tec, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia bitumem.


Recykler RCA-1200 firmy Rollex
Fot. Rollex


Sercem recyklera RCA-1200 jest bęben pojemności 1200 kg z wiatrownicą i wymienną zasuwą wysypową z rusztem (stosowanym w przypadku pracy w systemie ciągłym), zapobiegającą ubytkowi ciepła. Bęben jest bardzo dobrze izolowany. Dodatkowe palce i ostrza znajdujące się w środku ułatwiają rozbijanie brył, przyspieszając recykling, a także ułatwiają mieszanie w przypadku samodzielnego sporządzania masy naprawczej w oparciu o specjalne receptury.

Do podgrzewania wsadu zastosowano specjalny palnik austriackiej firmy Herrmann o zmodyfikowanej konstrukcji. Cechuje go duża odporność na zapylenie i wstrząsy. Palnik dysponuje zabezpieczeniem przed pompowaniem paliwa do bębna w przypadku zgaśnięcia płomienia oraz ma możliwość modulacji mocy w zależność od potrzeb (zużycie paliwa jest mniejsze). Płomień palnika jest całkowicie ukryty, a specjalna kanałowa konstrukcja bębna zapobiega przypalaniu masy. Prądnica zasilająca palnik posiada system stabilizacji napięcia (jest to jedyne takie rozwiązanie na polskim rynku) – operator maszyny nie musi więc regulować napięcia za pomocą obrotów silnika spalinowego. Przegrzaniu masy oraz jej samozapłonowi zapobiega termostatyczny system sterowania temperaturą wewnątrz bębna.


Sterowanie funkcjami recyklera RCA-1200 odbywa się z pulpitu, na którym znajduje się również licznik motogodzin
Fot. Rollex


Firma Rollex zastosowała w swoim recyklerze silnik marki Hatz ze sprzęgłem elastomerowym. Zamknięta komora silnika odpowiada za cichą i równomierną pracę. Standardowym wyposażeniem jest tutaj awaryjny mechanizm rozruchu ręcznego pozwalający uruchomić silnik przy rozładowanym akumulatorze.

Sterowanie wszystkimi funkcjami recyklera RCA-1200 odbywa się z pulpitu, który skupia w jednym miejscu wszystkie wskaźniki i przełączniki. Szuflada załadunkowa z wysypem jest sterowana siłownikiem hydraulicznym.

Recykler został zabudowany na 2-osiowym podwoziu z homologacją, wyposażonym w specjalne podpory z płynną regulacją, co poprawia znacznie stabilność podczas pracy. Specjalne klapy zaopatrzone w siłowniki gazowe i zamki z krytymi uchwytami dają bardzo dobry dostęp do wszystkich podzespołów i punktów serwisowych maszyny oraz zabezpieczają przed dostępem osób niepowołanych i kradzieżą paliwa. Zaplanowanie przeglądów okresowych ułatwia standardowo montowany licznik motogodzin.

Standardowym wyposażaniem recklera jest również koło zapasowe. W opcji dostępna jest rampa na znaki drogowe, oświetlenie robocze i światła ostrzegawcze – rozwiązanie zastępuje specjalną tablicę ostrzegawczą zabudowywaną na przyczepie.

Forum Budowlane, nr 12 (198) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ