Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Powstaje betonowa S8

Ocena: 0
2251
Pomiędzy węzłem Poręba a obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej powstaje nowy 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. Podobnie jak sąsiedni, realizowany jest w technologii betonu cementowego. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pasy awaryjne. Wykonawcą jest konsorcjum PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A.

Nowa nawierzchnia z betonu ma rewelacyjną jakość i jest gładka jak przysłowiowy „stół”
Fot. Forum Budowlane


W sierpniu, dzięki uprzejmości Marka Goleckiego, kierownika kontraktu Oddziału Drogowego Unibep S.A., mogliśmy zwiedzić praktycznie całą długość inwestycji i porozmawiać o problemach, z jakim spotykają się drogowcy podczas swojej pracy.

Unibep odpowiada za część inwestycji o długości 9 km, PORR za pozostałe 7 km. Zakres PORR zaczyna się od połączenia z budową Skanska na kilometrze 529 + 470 i kończy na 536 km + 450, gdzie z kolei zaczyna się zakres Unibepu, który kończy się na istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Każda z firm odpowiedzialna jest za organizację prac na swojej części. Z tym, że PORR wykonuje na całej długości docelową nawierzchnię betonową. Unibep zaś wszystkie odcinki z masy bitumicznej – na drogach serwisowych i węzłach. Unibep specjalizuje się w robotach związanych z układaniem masy bitumicznej. Wykonuje je także jako podwykonawca na sąsiednim odcinku, za obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej dla firmy Pol-Aqua, na trasie głównej oraz na drogach bocznych; a w 2016 roku był podwykonawca firmy Astaldi na odcinku Jeżewo – Mężenin. Unibep dysponuje kilkoma brygadami i odpowiednią ilością specjalistycznych maszyn jak walce i rozściełacze Ammann oraz kilkoma wytwórniami masy bitumicznej Lintec i Ammann rozlokowanych w regionie.


W przypadku nawierzchni betonowych, dużym doświadczeniem dysponuje PORR, który na potrzeby tego kontraktu kupił najnowocześniejszą w Polsce maszynę Wirtgen SP1500. Pozwala ona na uzyskanie idealnie gładkiej nawierzchni – co zresztą kierowcy już mogą docenić.

Całkowita wartość kontraktu w momencie podpisania umowy wynosiła 404,46 mln zł brutto, ale już teraz wiadomo, że koszty te zostaną przekroczone. Przyczyniła się do tego... podbudowa z kostki granitowej pod starą drogą. W założeniu miało być jej do rozebrani tylko 5 tys. m kw., a jak się okazało jest 100 tys. m kw. – pod całą długością „starej” drogi E67.

Jest to olbrzymie przekroczenie i z tego tytułu będzie zmiana wartości kontraktu. Ponadto, wcześniejsze ustalenia wykazywały, że kostka znajduje się na szerokości 5 m, a w rzeczywistości jest to 7–7,5 m. Kostka ta będzie zrywana, łącznie ze znajdującą się pod spodem betonową podbudową o grubości ok. 30 cm, oraz kolejną 30-centymetrową warstwą tłucznia. Taka droga, pokryta masą bitumiczną, funkcjonowała na tym odcinku przez ostatnie kilkadziesiąt lat” – mówi Marek Golecki, kierownik kontraktu Oddziału Drogowego Unibep S.A.

Pozostałe, brakujące fragmenty trasy S8 realizowane są przez firmy Skanska (13 km) oraz Astaldi (30 km). Na odcinek PORR i Unibep postępowanie przetargowe było ogłoszone przez białostocki oddział GDDKiA, jako ostatnie. Terminy oddania są jednak dla wszystkich identyczne, czyli lipiec 2018 roku. W dniu naszej wizyty na budowie, tj. 9 sierpnia, widać było wyraźnie, że odcinek PORR/Unibep był najbardziej zaawansowany.


Problemem, z którym musiał uporać się wykonawca była konieczność wzmocnienia gruntu w pobliżu gazociągu. Użyto technologii Jet Grouting, a prace wykonała firma Keller
Fot. Forum Budowlane


Gotowy obiekt nr 12. Nawierzchnia bitumiczna została ułożona przez Unibep
Fot. Forum Budowlane

Kluczowym momentem, jeżeli chodzi o harmonogram robot, była realizacja tzw. obejścia miejscowości Dybki ze względu na przebiegający w poprzek budowanej drogi gazociąg. Nad nim będzie przebiegał nasyp o wysokości 10 m, łączący obiekty nr 15 i 16. Istniało zatem duże ryzyko, że rura gazociągu może osiadać nawet do 10 cm. Zaszła zatem konieczność wzmocnienia gruntu w tym miejscu, do czego wybrano technologię Jet Grouting’u. Prace przygotowawcze i projektowe trwały blisko rok. Decyzję o ostatecznym kształcie wzmocnienia podjęto w kwietniu br., a w połowie maja przystąpiono do pracy” – mówi Marek Golecki.

Przy użyciu specjalistycznych maszyn wzmocniono grunt na powierzchni blisko 12500 m kw. Wykonano siatkę betonowych pali o łącznej długości 70 tys. m oraz odpowiednim rozstawie. W tej chwili prace zbliżają się ku końcowi i niedługo rozpocznie się wykonywanie nasypu. Jego budowa pochłonie 150 tys. m3 materiału, a przewidywany czas realizacji to blisko miesiąc ciągłej pracy.

Decyzją inwestora oraz wykonawcy na tym odcinku postanowiono również zmienić rodzaj nawierzchni na bitumiczną, która jest bardziej podatna. Ma to na celu zachowanie proporcji przy osiadaniu i zniwelowanie ew. potencjalnych uszkodzeń nawierzchni” – dodaje Marek Golecki.

Nawierzchnia trasy S8, wykonywana w technologii betonu cementowego składa się z trzech warstw. Pierwsza o grubości 15 cm z betonu C56, kolejna o grubości 20 cm z C8/10, a docelowa wierzchnia warstwa o grubości 28 cm – C35/45. Do chwili naszej wizyty ułożono już łącznie 46 tys. m3 mieszanki betonowej. W przypadku rozpoczęcia wykonywania nawierzchni betonowej prace prowadzone są przez 24 godziny na dobę. W tym czasie maszyna Wirtgen SP1500 jest w stanie ułożyć kilkaset metrów nawierzchni. Aby zaspokoić duże zapotrzebowanie na beton, PORR korzysta z własnego węzła betoniarskiego o dużej wydajności, ustawionego w pobliżu budowy. Układanie kolejnego fragmentu nawierzchni ma się rozpocząć jesienią.


Za wykonanie obiektów inżynieryjnych odpowiada, należąca do Grupy Unibep, firma Budrex-Kobi. Dostawcą szalunków jest firma Palisander
Fot. Forum Budowlane


Na koniec przypomnijmy jeszcze, że od 10 sierpnia kierowcy mogą już jeździć kilkukilometrowym fragmentem nowej trasy S8 i docenić zalety drogi z nawierzchnią betonową, wykonaną przez konsorcjum PORR i Unibep.

(AK)

Źródło: Forum Budowlane, nr 9 (256) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: