Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Zobaczyć dźwięk - nowe metody walki z hałasem

Ocena: 0
4903
Praktyczne rozwiązanie wielu zagadnień związanych z hałasem umożliwia tzw. kamera akustyczna. Jest to zintegrowana technologia, która szybko i precyzyjnie dostarcza kluczowych informacji o badanych obiektach. Dynamiczny rozwój i zainteresowanie tą techniką pomiarową pozwalają przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości zastąpi ona klasyczne metody prowadzenia pomiarów.

Rys. 1. Analiza akustyczna koparki w kopalni odkrywkowej
Rys. KFB Polska

Uciążliwy hałas
Hałas nigdy nie był tak uciążliwy, a zarazem tak powszechny, jak obecnie. Ochrona przed hałasem w środowisku oraz w miejscach pracy stała się wyzwaniem cywilizacyjnym. Jest on uznawany za czynnik zanieczyszczający nasze środowisko, odczuwalny nie tylko w wielkich miastach, ale także na wsi. Problem hałasu dotyczy ok. 40% mieszkańców Polski.

Jednym z podstawowych kierunków zwalczania hałasu w środowisku jest ograniczanie emisji dźwięku u źródeł. Wprowadzając wartości dopuszczalne, Unia Europejska jednoznacznie wyegzekwowała podjęcie działań w zakresie wdrożenia programów monitoringu, redukcji hałasu środowiskowego, redukcji hałasu maszyn oraz poprawy klimatu akustycznego miejsc pracy.

Coraz częściej jednak redukcja hałasu staje się zadaniem bardzo skomplikowanym i zbyt trudnym do rozwiązania przy zastosowaniu klasycznych metod.

Do tego dochodzą wysokie koszty związane z przeprowadzeniem obszernych analiz akustycznych, okresowych badań i pomiarów, a także zaprojektowaniem i wdrożeniem rozwiązań antyhałasowych. Szczególnie wybór odpowiedniej strategii mającej na celu redukcję hałasu, jak i wybór właściwego rozwiązania antyhałasowego decydują o ostatecznym rezultacie.

Jak naprawdę wygląda taka strategia i jakie rozwiązanie antyhałasowe jest właściwym wyborem? Czy przy zastosowaniu klasycznych metod pomiarowych możliwa jest efektywna redukcja hałasu? Otóż coraz częściej – nie!

Tradycyjne metody
Klasyczne metody pomiarowe pozwalają ocenić, w jakim stopniu dany teren narażony jest na hałas. Zmierzony poziom dźwięku porównywany jest z wartościami dopuszczalnymi. W przypadku ich przekroczenia wymagane jest opracowanie strategii, która umożliwi ograniczenie i utrzymanie hałasu na możliwie niskim poziomie. W tym celu niezbędna jest identyfikacja źródeł hałasu oraz szczegółowe określenie ich parametrów.

Metody klasyczne sprawdzają się, gdy źródło hałasu jest łatwo dostępne i bez problemu można je zidentyfikować. Stosując je przy pomiarze hałasu drogowego czy kolejowego, można opracować strategię jego redukcji i wybrać odpowiednie rozwiązania antyhałasowe. Jest to jednak dużo trudniejsze w przypadku redukcji hałasu przemysłowego i w zakładach produkcyjnych, gdzie często mamy do czynienia z tzw. złożoną sytuacją akustyczną. Pomiar dźwięku musi być zatem bardzo precyzyjny. Niestety, metody klasyczne mogą się wtedy okazać niewystarczające.


Rys. 2. Analiza akustyczna obiektu przemysłowego
Rys. KFB Polska

Kamera akustyczna
Rewolucją w pomiarach hałasu środowiskowego i hałasu maszyn było zastosowanie tzw. kamery akustycznej, która dzięki wykorzystaniu matrycy wielomikrofonowej oraz użyciu odpowiednich technik przetwarzania sygnału umożliwia szczegółową analizę klimatu akustycznego.

Kamera akustyczna pozwala na szybką i precyzyjną lokalizację źródeł hałasu nawet w bardzo złożonych sytuacjach akustycznych. Dodatkowo na podstawie pomiarów wykonanych kamerą akustyczną można szczegółowo określić, w jakim kierunku rozchodzą się fale dźwiękowe oraz określić parametry charakteryzujące źródło hałasu. Co więcej, możliwe staje się zobrazowanie hałasu przez nałożenie izolinii natężenia dźwięku na tło fotografii analizowanego obiektu (maszyny, instalacji, budynku, obiektu przemysłowego).

Stosowanie klasycznych metod pomiaru hałasu w zakładach produkcyjnych często wiąże się ze wstrzymaniem produkcji na linii na czas pomiaru, a nawet całkowitym wyłączeniem z procesu produkcji maszyn i urządzeń (do celów analiz wibroakustycznych). Kiedy produkcja jest czasowo przerywana w trakcie pomiaru na poszczególnych fragmentach linii produkcyjnej, dochodzi do straty surowca lub półproduktu. Do tego należy doliczyć koszty późniejszego uruchomienia i uzupełnienia planu produkcyjnego. Stosując kamerę akustyczną podczas pomiaru można nie tylko znacznie ograniczyć takie straty finansowe, ale nawet całkowicie ich uniknąć.

Analizy i pomiary sporządzone za pomocą kamery akustycznej pomagają w optymalizacji produktu – poprawie jego cech i własności technicznych oraz obniżeniu kosztów jego produkcji, co skutkuje realnym wzrostem jego wartości.

Zdecydowaną zaletą tej nowoczesnej metody pomiaru, oprócz niewątpliwych korzyści technologicznych, jest oszczędność czasu uzyskiwanego rezultatu oraz atrakcyjność i poprawa opłacalności ekonomicznej zlecanej usługi.

Wyjątkową zaletą technologiczną zastosowania kamery akustycznej jest możliwość znajdowania źródeł hałasu znajdujących się w dużej odległości (nawet powyżej 300 m) bez konieczności zbliżania się do nich.

Przykłady zastosowania
Najlepszym przykładem może być wykorzystanie trójramiennej kamery akustycznej do pomiarów i analizy hałasu maszyn (rys. 1) oraz hałasu przemysłowego (rys. 2). Obecnie pierwsza taka kamera akustyczna w Polsce wykorzystywana jest przez zespół specjalistów firmy KFB Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Przeprowadzone analizy pozwalają nie tylko na szybką i efektywną lokalizację oraz identyfikację źródeł hałasu, ale także na właściwy wybór strategii redukcji hałasu i rozwiązań antyhałasowych.

dr inż. Filip Barański
KFB Polska Sp. z o.o.


Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (175) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ