Strona główna | Kontakt

Kontakt


Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21 do 24
e–mail:forum@pcbmedia.pl
strona: www.forum-budowlane.pl
strona: www.pcbmedia.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa
Tadeusz Bąk
e-mail: tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Artur Kuźmiuk
e-mail: artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Redakcja
Beata Gozdur, Sylwia Rogozińska, Piotr Rożnowicz, Dorota Tokarska

Stali współpracownicy
Zofia Bolkowska, Jerzy Bolkowski, Szymon Fiecek, Małgorzata Getlich, Michalina Kondej-Matarewicz, Barbara Kotula, Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Jerzy Kubiszewski, Ryszard Rodzoch, Eugeniusz Smoktunowicz, Janusz Strzyżewski, Ryszard Uchman, Ryszard Wójcicki, Marek W. Zdyb

Rada programowa

Tadeusz Biliński, Eugeniusz Budny, Andrzej Górecki, Ryszard Uchman, Stefan Westrych, Stanisław Zieleniewski

Reklama w miesięczniku:

Beata Gozdur
e-mail: beata.gozdur@forum-budowlane.pl
tel./fax: 22 646 75 21 do 24

Obsługa zleceń reklamowych
Dorota Tokarska
e-mail: dorota.tokarska@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż

e-mail: prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Meurer
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln

Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
TEMAT MIESIĄCA
Premiery "Na poziome 308"

Dziesiątki maszyn i setki zaproszonych gości – tak wyglądało tegoroczne spotkanie „Na poziomie 308”, które odbyło się 7 września w kopalni Piława Górna. Była to już druga edycja imprezy, pierwsza miała miejsce w 2015 roku. Organizatorami są Volvo Maszyny Budowlane Polska, Powerstone oraz Polskie Górnictwo Skalne. Przy tej okazji zaprezentowano również kilka nowości. Czytaj dalej
POLECAMY