Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Platforma Edukacji - nowoczesna forma szkolenia i sprawdzania wiedzy

Ocena: 0
2803

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON stawia nacisk na nowoczesne formy kształcenia i nauczania w celu podwyższenia kwalifikacji i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Kadra dydaktyczna Ośrodka składa się z wysoko kwalifikowanych wykładowców i instruktorów posiadających dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne. Innowacyjna platforma e-learningowa w Ośrodku ERGON to skuteczna technologia służąca podwyższaniu i weryfikacji wiedzy uczestników szkoleń technicznych. System zbudowany jest w oparciu o technologię sprawdzoną globalnie m.in. w uczelniach wyższych na całym świecie. Zastosowano najnowsze rozwiązania programistyczne w tym media elektroniczne i ich najbardziej atrakcyjne cechy.

Rafał Knotek-Trościanko, Trener, Kierownik Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON

Fot. ODK Ergon

Platforma e-learningowa jako rozszerzenie szkoleń stacjonarnych o nauczanie na odległość jest efektywną, a także przyjemniejszą formą kształcenia dla dorosłych. Wart podkreślenia jest fakt, iż jest to forma edukacji, która pozwala na bardzo szybką weryfikację zdobytej wiedzy.

Co zawiera www.platformaedukacji.pl? System zawiera moduły i narzędzia do zarządzania szkoleniami i kursantami w tym: twoi kursanci, twoi kierownicy, twoje zgłoszenia na szkolenia (indywidualne, grupowe), zgłaszanie nieobecności, powiadomienia SMS/e-mail, dodaj nowego kursanta, importuj kursantów/grupy z pliku XLSX, dodaj kierownika, dokumenty otrzymane i wysłane, zgłoszenie kursanta(ów) na szkolenie(a).  

Powyższa konfiguracja może być dostosowana do potrzeb np. o zakres wprowadzenia szablonów dla dokumentów i ich automatycznego generowania do formatu Word lub PDF. System ponadto zawiera wiele innych ważnych funkcji: Indywidualne i grupowe statusy szkoleń (obecny – zaliczył, nieobecny – usprawiedliwiony, zdał egzamin/test UDT, nie zdał egzaminu/test UDT itp.).

Dodatkowo podmiot/kierownik ma wgląd/nadzór w część procesu edukacji tj. raporty statusów oraz aktywności i wyniki ilościowe i jakościowe pozytywnych i negatywnych testów dla poszczególnych uczestników/grup. Z panelu dotyczącego wsparcia organizacyjnego m.in.: wykazu uczestników, ich obecności, zgłoszeń, zmian, powiadomień SMS/e- mail dla grup szkoleniowych (terminy szkoleń i egzaminów, możliwości rozwiązania próbnych egzaminów UDT/TDS). Warto zaznaczyć, że platforma zapewnia istotne wsparcie dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami zgłaszających uczestników na szkolenia, tj. raporty z wyników testów UDT (próbnych egzaminów) oraz nadzór nad skutecznością procesu. Połączenie efektywnej obsługi z zastosowaniem wyżej wymienionych narzędzi pozwoliło stworzyć platformę edukacyjną, która spełnia potrzeby i oczekiwania klientów. Wg potrzeb Ośrodek Doskonalenia Kadr Ergon jest w stanie w pełni dostosować platformę oraz wdrożyć dedykowane moduły i narzędzia, które dowolnie rozszerzą jej możliwości.

 

W systemie e-learning istnieje możliwości rozwiązywania próbnych egzaminów w formie testów UDT

Rys. ODK Ergon

System www.PlatformaEdukacji.pl wprowadza swobodną naukę i weryfikację wiedzy poprzez zrozumienie i eliminuje uczenie pamięciowe

Rys. ODK Ergon

Powyższe rozwiązania w organizacji szkolenia UDT sprawdziły się m.in. w firmach branży lotniczej: LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services, LS Technics, SprintAir, Welcome Airport Services, LineTech, Enter Air Services i innych. Z panelu dostępu do materiałów szkoleniowych, filmów, a przede wszystkim próbnych egzaminów UDT może skorzystać każdy kursant. System podwyższa skuteczność procesu nauczania i sprawdzania kwalifikacji.

Dzięki Platformie Edukacji wiedza pracowników jest podwyższana i weryfikowana w celu zapewnienia wysokiej skuteczności w zdawaniu egzaminów przed Komisją UDT. Platforma stanowi rozszerzenie stacjonarnych szkoleń dla operatorów i konserwatorów urządzeń technicznych. Jest to obecnie jedno z lepszych rozwiązań w dydaktyce zawodowej w dostępnych metodach i technikach aktywizujących nauczanie. Dzięki platformie zapewniamy dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych w tym testów UDT. Uczestnicy szkolenia otrzymują losowo generowane zestawy pytań przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT.

System pozwala każdemu uczestnikowi na dostęp do testów i materiałów szkoleniowych z różnych systemach operacyjnych m.in. urządzeniach mobilnych typu smartfon.

Na testy UDT składa się cześć prawna pytań oraz część techniczna - szczegółowa w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń w tym diagramy udźwigu. W ramach jednego szkolenia udostępniamy każdemu kursantowi 14 zestawów po 15 pytań do rozwiązania. Każdy test tak jak w przypadku Państwowego egzaminu UDT należy rozwiązać w czasie do 30 min. Kryteria oceny to co najmniej 11 poprawnych odpowiedzi. Kursant po rozwiązaniu każdego testu w podsumowaniu otrzymuje do wglądu braki w poprawnych odpowiedziach oraz właściwe odpowiedzi.

W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach, wartość firm uzależniona jest od posiadanej przez nich wiedzy oraz kapitału intelektualnego. Edukacja w postaci e-learning, znana jest także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie nauczania stacjonarnego. Ośrodek ERGON prowadzi efektywną naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i czasie.

Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (282) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ