Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Bhp w minionym roku

Ocena: 0
2312
Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła liczba wypadków przy pracy (w samej branży budowlanej spadła). Prawie 60% z nich spowodowanych zostało nieodpowiednim zachowaniem pracownika. Członkowie Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują na kluczowe aspekty, które mogą przyczynić się do poprawienia tych statystyk w przyszłości.

Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy i prezes CWS boco Polska
Fot. Koalicja Bezpieczni w Pracy


W 2016 liczba wypadków przy pracy była o 0,9% wyższa niż w 2015 roku – to dane GUS po III kwartale. Do końca września poszkodowanych w wypadkach przy pracy było prawie 60000 osób. Statyki pokazują jednak, że wzrost zanotowały tylko wypadki przy pracy z lekkim skutkiem (1,1%). Wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała uległo 307 osób (to o 10% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). 132 osoby uległy wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym – to spadek o ponad jedną trzecią.

Niepokojące jest, że pierwszy raz od 2011 roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Należy pamiętać, że za jedno procentowym wzrostem stoi kilkaset osób, czyli kilkaset wypadków, których nie dało się uniknąć. Pocieszające jest to, że w mijającym roku zanotowaliśmy spadek wypadków śmiertelnych oraz, że zmniejszyła się liczba poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała. Statystyka potwierdza, że jest jeszcze wiele do zrobienia, głównie w obszarze świadomości pracowników” – mówi Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy i prezes CWS boco Polska.

Niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wypadków przy pracy. Prawie 18 tys. wypadków, w tym 33 ze skutkiem śmiertelnym – to tegoroczne statystyki przemysłu. Drugie miejsce w klasyfikacji zajmuje handel oraz naprawa pojazdów samochodowych – ogólna liczba wypadków w tych sektorach to ponad 7500.

Według GUS kolejne w zestawieniu znalazły się opieka zdrowotna i pomoc społeczna z wynikiem nieco ponad 6000 wypadków. W branży budowlanej, tradycyjnie uważanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych doszło do ponad 3400 wypadków, z czego aż 38 było śmiertelnych – z danych wynika, że w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba wypadków. Niemniej nadal oznacza to, że niemal co piąty wypadek śmiertelny w Polsce zdarzył się na budowie. Wyniki badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazały, że sami pracownicy określają branżę budowlaną jako „najbardziej niebezpieczną”.

Dane GUS pokazują, że odsetek wypadków przy pracy spowodowany nieprawidłowym zachowaniem pracownika w 2016 roku wynosił 59,6% – to wzrost o ponad 1% w porównaniu do ubiegłego roku. Co więcej, kolejne 6,9% to efekt samowoli pracownika. Przyczyny wypadków związane z czynnikiem materialnym to odpowiednio 8,4% (niewłaściwy stan) oraz 7,4% (niewłaściwa obsługa).

Co ciekawe 1,5% wypadków to efekt niekorzystania ze sprzętu ochronnego. Skąd taki wynik? Odpowiedź częściowo znajduje się w Raporcie Koalicji Bezpieczni w Pracy, wg którego aż 24% pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych nie używa żadnych środków ochrony indywidualnej. Aż 5% osób pracujących w branży budowlanej, czyli tej, którą respondenci określili mianem „najbardziej niebezpiecznej” deklaruje, że nie używa żadnych środków ochrony osobistej. To tym bardziej zaskakujące dane, że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w nieodpłatną odzież roboczą, a także środki ochrony indywidualnej.

Praca zawodowa to aktywność, na którą poświęcana jest większa część życia, dlatego bezpieczeństwo i higiena pracy zalicza się obecnie do najważniejszych obszarów unijnej polityki społecznej. Widać to również w Polsce, gdzie działa się na rzecz podniesienia świadomości pracowników i pracodawców w zakresie bhp. Wzrost liczby wypadków ze skutkiem lekkim oraz znaczny spadek wypadków ze skutkiem ciężkim bądź śmiertelnym pokazuje, że niestety nadal w polskich firmach nie poświęca się należytej uwagi wszystkim występującym w miejscu zagrożeniom.

Niestety w kwestiach bezpieczeństwa jak mantra wracają te same problemy – na czele stoją już kolejny rok z rzędu wypadki spowodowane nieprawidłowym zachowaniem pracownika, których liczba w tym roku wzrosła o nieco ponad 1%. Statystyka uświadamia nam, że nadal istnieje szeroki wachlarz zagrożeń, z których pracownicy nie zdają sobie sprawy. Trudno jednoznacznie ocenić mijające 12 miesięcy, bo choć z jednej strony kwestie bhp są coraz częściej poruszane w dyskusji społecznej czy stanowią ważny element w polityce unijnej to z drugiej strony widać, jak wiele pozostaje do zrobienia w świadomości pracowników i pracodawców, która jest kluczowa jeżeli chodzi o wyeliminowanie zdarzeń niebezpiecznych z miejsca pracy” – podsumowuje Andrzej Smółko.

Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (248) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ