Strona główna | Analiza katastrof budowlanych w 2014 r.

Analiza katastrof budowlanych w 2014 r.

Katastrofą budowlaną, z godnie z art. 73 ustawy - Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą natomiast uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, jak również awaria instalacji.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego prowadzony jest rejestr katastrof budowlanych od 1995 roku. W rejestrze znajdują się informacje o katastrofach budowlanych przekazane przez powiatowych lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w ramach zadań i kompetencji określonych w art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Na podstawie danych wprowadzonych do rejestru w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego rokrocznie dokonywane są analizy katastrof budowlanych, a ich wyniki publikowane na urzędowej stronie internetowej.

Analizę katastrof budowlanych zaistniałych w 2014 r. przeprowadzono na podstawie danych zawartych w rejestrze katastrof budowlanych na dzień 22 czerwca 2015 r. W stosunku do 4 katastrof, tj. 2% spośród wszystkich zarejestrowanych w 2014 r., toczą się postępowania w zakresie przyczyn i okoliczności ich zaistnienia, w związku z czym nie zostały one w pełnym zakresie uwzględnione w analizie.

Pełna treść analizy - pobierz plik

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

TEMAT MIESIĄCA
Powstaje betonowa S8

Pomiędzy węzłem Poręba a obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej powstaje nowy 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. Podobnie jak sąsiedni, realizowany jest w technologii betonu cementowego. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pasy awaryjne. Wykonawcą jest konsorcjum PORR Polska Infrastructure S.A. i Unibep S.A. Czytaj dalej
POLECAMY