Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
SITECH Poland sp. z o.o.

Adres: ul. Wielicka 28
Kraków
woj. małopolskie
Email: biuro@sitech-poland.pl
WWW: http://www.sitech-poland.pl/
Telefon: (12) 354 19 01
Fax: (12) 354 19 29
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 5636

Systemy sterowania spycharkami

System sterowania 2D umożliwiający kontrolę wysokości i nachylenia lemiesza spycharki. W zależności od konfiguracji składa się z dwóch odbiorników laserowych lub jednego odbiornika laserowego sprzężonego z czujnikiem nachylenia poprzecznego. Odbiornik laserowy montowany jest na maszcie elektrycznym gwarantując maksymalną elastyczność pracy. Wyświetlacz maszynowy CB450 lub CB460 umieszczony w kabinie podaje wysokość i nachylenie lemiesza w czasie rzeczywistym a w trybie automatycznym zapewnia szybką i precyzyjną realizację płaszczyzny, przez co eliminuje możliwość nadmiernego wybrania bądź nadłożenia materiału.

Możliwe zastosowania:

 • Proste podłoża
 • Tereny sportowe
 • Budowa dróg
 • Budynki handlowe
 • Nasypy

System 3D GCS900

System GCS900 3D (Grade Control System) dla spycharek jest w pełni automatycznym rozwiązaniem sterującym hydrauliką maszyny umożliwiającym ustawianie wysokości i nachylenia lemiesza. Dzięki temu w czasie rzeczywistym maszyna jest automatycznie prowadzona „po projekcie” zarówno pod względem realizowanych płaszczyzn poziomych jak również odpowiednich spadków - podczas jednego przejazdu zgarnia od razu odpowiednią ilość materiału, eliminując tym samym konieczność tyczenia i ciągłej kontroli. Zmniejsza to zdecydowanie (nawet do 80%) ilość czasu potrzebnego na wykonanie roboty, oszczędza paliwo w spycharce, umożliwia pracę mniej doświadczonemu operatorowi (wyświetlacz w kabinie + prowadzenie „po projekcie”) i zapewnia dokładności rzędu 2-3 cm.

Możliwe zastosowania:

 • Budowa autostrad i linii kolejowych
 • Obiekty mieszkalne i handlowe
 • Budowa tam i zbiorników
 • Projekty infrastrukturalne
 • Wysypiska i składowiska odpadów technicznych

Systemy sterowania koparkami
 
System 2D GCSFLEX

Możliwe zastosowania:

 • Roboty ziemne z nachyleniem lub bez nachylenia
 • Proste kształty
 • Powielanie jednego profilu

System 2D GCS900

System GCS900 (Grade Control System) dla koparek jest zaawansowanym rozwiązaniem pomiarowym umożliwiającym w sposób ciągły kontrolować pracę koparki. Oparty jest o trzy czujniki pochylenia zamontowane na łyżce, ramieniu i wysięgniku maszyny oraz dwuosiowy czujnik pochylenia znajdujący się na korpusie. Dzięki takiej kombinacji połączonej z graficznym wyświetlaczem kabinowym operator jest na bieżąco informowany o stanie wykopu (głębokość, nachylenie) realizując od razu zadane wartości, eliminując tym samym konieczność ciągłej kontroli. Dodatkowo można zastosować zamocowany na ramieniu odbiornik laserowy wykorzystujący wiązkę lasera zadaną przez umieszczony na budowie niwelator obrotowy i dostosować wykop do konkretnego poziomu. Zmniejsza to zdecydowanie ilość czasu potrzebnego na wykonanie roboty, oszczędza paliwo w koparce, umożliwia pracę mniej doświadczonemu operatorowi (graficzny wyświetlacz w kabinie) i zapewnia centymetrowe dokładności.

Możliwe zastosowania:

 • Budowa dróg
 • Obiekty mieszkalne
 • Rowy
 • Fosy
 • Nasypy
 • Prace podwodne i kanały wodne

Systemy sterowania równiarkami

System 2D GCS900 (lasery)

System sterowania 2D umożliwiający kontrolę wysokości i nachylenia lemiesza równiarki. Pomiar przechylenia jest także możliwy dzięki dodatkowej instalacji specjalnego czujnika. Odbiornik laserowy zamontowany jest na górze masztu lemiesza, kontroluje on wysokość w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz maszynowy CB450 lub CB460 umieszczony w kabinie podaje wysokość i nachylenie lemiesza w czasie rzeczywistym, zapewnia precyzję i szybsze osiągnięcie zadanej wartości.

Możliwe zastosowania:

 • Budowa i remonty dróg
 • Tereny sportowe
 • Budowa obszarów mieszkalnych lub handlowych
 • Budowa bulwarów

System 3D GCS900

To rozwiązanie umożliwi Ci wykonywanie robót związanych z niwelowaniem terenu w sposób szybki i o stopniu precyzji wymaganym w przetargach, nawet w przypadku najbardziej złożonych projektów. Wykończenia wykonywane są w niezwykle precyzyjny sposób, z dokładnością niemal co do milimetra, przy mniejszej liczbie przejazdów.

Wyświetlacz maszynowy umieszczony w maszynie określa dokładną pozycję każdej części lemiesza w stosunku do wysokości projektowych, w celu obliczenia niezbędnych do wykonania nasypów i wykopów. Dane te są następnie wykorzystywane do kontroli elektrozaworów automatycznego systemu sterowania lemieszem. Są także przesyłane na ekran kabiny, tak by operator sam mógł dokonać poprawek w trybie ręcznym. System pozwoli Ci na uzyskanie najwyższej jakości wykończeń. Materiały wykończeniowe są obrabiane szybciej i dokładniej, co redukuje koszt samych materiałów, paliwa i zmniejsza zużycie maszyny.

Możliwe zastosowania:

 • Budowa autostrad i linii kolejowych
 • Obiekty mieszkalne i handlowe
 • Lotniska
 • Wylewanie betonu i płynów

Systemy sterowania walcami

System 2D CCSFlex (grunt)

System CCSFlex to system przystosowany do zagęszczarek podłoża. Jest to niezawodne, elastyczne i proste w użyciu rozwiązanie za przystępną cenę, umożliwiające optymalizację kontroli zagęszczania i zwiększenie swojej konkurencyjności. Kompletny system (całość mieści się w jednej walizce) zapewni Ci niezwykłą elastyczność dzięki możliwości dodawania opcjonalnych czujników i rozbudowywania systemu w zależności od potrzeb. System jest wyposażony w antenę GPS, możesz jednak pracować także z wykorzystaniem stacji bazowej. Umożliwia zagęszczanie materiałów w sposób szybszy i dokładniejszy, minimalizując przy tym ilość poprawek dzięki systemowi wizualizacji umieszczonemu w kabinie i przedstawiającemu miejsca, w których maksymalny stopień zagęszczenia został już osiągnięty.

Ten prosty w montażu i mobilny system zapewnia Ci elastyczność, w każdym momencie możesz przeinstalować go na dowolny walec. Ten system kontroli zagęszczania zmaksymalizuje wydajność Twojego walca.

Możliwe zastosowania:

 • Zagęszczanie dróg i autostrad
 • Zagęszczanie pasów startowych

System 2D CCSFLEX (asfalt)

System CCSFlex to system przystosowany do walców do asfaltu. Jest to niezawodne, elastyczne i proste w użyciu rozwiązanie za przystępną cenę, umożliwiające optymalizację kontroli zagęszczania nawierzchni, a poprzez to zwiększenie konkurencyjności. Ten kompletny system (całość mieści się w jednej walizce) pozwoli Ci zobaczyć na planie liczbę przejazdów wykonanych na poszczególnych fragmentach zagęszczanego obszaru. Po zakupie systemu w każdej chwili będziesz mógł dokupić do niego dodatkowe czujniki i rozbudować go w zależności od swoich potrzeb. Ten prosty w montażu i mobilny system zapewnia Ci elastyczność, w każdym momencie możesz przeinstalować go na dowolny używany przez siebie walec do asfaltu. Ten system kontroli zagęszczania zmaksymalizuje wydajność Twojej maszyny i zapewni Ci najwyższą jakość wykończenia drogi. Dostępne są także opcje umożliwiające stworzenie mapy temperatur asfaltu.

Możliwe zastosowania:

 • Zagęszczanie dróg i autostrad
 • Zagęszczanie pasów startowych

Systemy sterowania rozściełaczami

System PSC400

System PSC400 przeznaczony do rozściełacza asfaltu jest prostym w użyciu systemem 2D wyposażonym w najprecyzyjniejsze na rynku czujniki. System ten jest wykorzystywany przy pracach związanych z układaniem nawierzchni, które wymagają najwyższej precyzji.

Możliwe zastosowania:

 • Budowa dróg i autostrad
 • Pasy lotnicze
 • Powierzchnie handlowe

Systemy sterowania frezarkami

System 3D PCS900

System frezowania 3D PCS900 umożliwia frezowanie powierzchni o różnym stopniu nachylenia, bez konieczności wcześniejszego wyznaczenia terenu. Umożliwia przeprowadzenie prac w niezwykle dokładny sposób, bez nadmiernego frezowania, co przekłada się na oszczędne zużycie materiałów i na profile nawierzchni o idealnym zakrzywieniu. Kontrola frezowania zmniejsza liczbę cykli niezbędnych do otrzymania odpowiedniej wysokości i w większości wypadków umożliwia idealne frezowanie już w pierwszym cyklu.

Wykorzystanie tachimetru SPS w robotach frezujących umożliwia otrzymanie wyjątkowo dokładnych rezultatów.

Możliwe zastosowania:

 • Frezowanie betonu i asflatu
 • Frezowanie pod tunele