Strona główna | Organizacje

PIGR
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

tel./fax:(22)828-03-41

www.rusztowania-izba.org.pl
Idea utworzenia organizacji, która reprezentowałaby interesy zawodowe i gospodarcze młodej, ale bardzo szybko rozwijającej się na rynku budowlanym branży rusztowaniowej, zrodziła się ponad 15 lat temu. Z tą inicjatywą jako pierwsi wystąpili Prezesi firm: Plettac-Serwis - Krzysztof Gąsiorek i Stettak - Roman Rogoziński i to dzięki ich determinacji w głównej mierze można zawdzięczać, że dziś branża rusztowaniowa ma swoją Izbę.
PZPB
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Żelazna 59a lok. 0026
00-848 Warszawa
tel. (22) 114 9526
fax. (22) 119 95 73
 

www.pzpb.com.pl
Polski Związek Pracodawców Budownictwa jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej - to jest około 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa. PZPB reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich.

SITPMB
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom Technika

ul. Czackiego 3/5 lok. 115
00-043 Warszawa

tel. 22 827 68 93
fax. 22 826 83 55


www.sitpmb.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB - jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

SITPMB FSN-T NOT:
- integruje środowisko techniczne branży;
-
nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego;
- umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne);
- pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych;
- organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU;
- posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie:
- pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- prac w obiektach zabytkowej architektury,
- technologii produkcji i jakości szkła

APCEMP
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Krajowej Produkcji Maszyn Budowlanych APCEMP
Przewidniczący Zarządu
Andrzej T. Machniewski
tel. (22) 786 23 26
apcemp@apcemp.pl

Sekretarz
Henryk Zawadzki
tel. 22 786 17 98

www.apcemp.pl

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU KRAJOWEJ PRODUKCJI MASZYN BUDOWLANYCH „APCEMP” powołane zostało w maju 1995 roku jako forum polskiego przemysłu maszyn budowlanych. Jego członkami założycielskimi były osoby fizyczne z gremiów kierowniczych zakładów produkcyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych przemysłu maszyn budowlanych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o stowarzyszeniach, członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne a członkami wspierającymi osoby prawne.

Stowarzyszenie APCEMP zrzesza 33 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 8 członków wspierających (przedsiębiorstw).
Członkami  wspierającymi są  następujące polskie przedsiębiorstwa z branży maszyn budowlanych:
- HUTA STALOWA WOLA S.A.
- Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
- MISTA Sp. z o.o.
- TARGI KIELCE Sp. z o.o.
- WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.
- KOB-CRANE Sp. z o.o.
- ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A.
- Expo Silesia Sp. z o.o.

SDMB
Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych
ADRES REJESTROWY:
ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Jacek Małęczyński
ul. Suwalska 40 m 9
03-252 Warszawa

tel. 602 288 175


www.sdmb.pl
Zrzeszamy autoryzowanych dystrybutorów i producentów maszyn budowlanych. Reprezentujemy branżę maszynową wobec organów administracji państwowej i samorządowej. Udzielamy firmom budowlanym bezpłatnych informacji o poszukiwanych maszynach i urządzeniach. Prowadzimy Biuro Rzeczoznawców Technicznych w zakresie wyceny maszyn budowlanych i oceny ich stanu technicznego.
Opracowujemy raporty na temat maszyn budowlanych w Polsce.

PROGRAM DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
1/ Koordynacja i nadzór nad „Programem analizy rynku maszyn budowlanych”
2/ Opracowywanie raportów na temat rynku maszyn budowlanych w Polsce
3/ Występowanie w interesie branży maszynowej wobec Targów maszyn budowlanych
4/ Wymiana informacji o nieuczciwych klientach
5/ Wymiana informacji w zakresie danych dotyczących pochodzenia i historii maszyny będącej przedmiotem obrotu handlowego
6/ Wydawanie opinii o innowacyjności maszyn budowlanych w ramach działalności Biura Rzeczoznawców Technicznych