Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Kontakt

Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21
e–mail: forum@pcbmedia.pl
strona: www.forum-budowlane.pl

strona: www.pcbmedia.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa

Tadeusz Bąk
e-mail: tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Artur Kuźmiuk

e-mail: artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21

Redakcja
Beata Gozdur, Sylwia Rogozińska, Dorota Tokarska

Stali współpracownicy
Zofia Bolkowska, Jerzy Bolkowski, Szymon Fiecek, Małgorzata Getlich, Michalina Kondej-Matarewicz, Barbara Kotula, Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Jerzy Kubiszewski, Ryszard Rodzoch, Eugeniusz Smoktunowicz, Janusz Strzyżewski, Ryszard Uchman, Ryszard Wójcicki, Marek W. Zdyb

Rada programowa

Tadeusz Biliński, Eugeniusz Budny, Andrzej Górecki, Ryszard Uchman, Stefan Westrych, Stanisław Zieleniewski

Reklama w miesięczniku:

Obsługa zleceń reklamowych
Dorota Tokarska

e-mail: dorota.tokarska@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż

e-mail: prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Meurer
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln


Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690

 


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
 
 

Wyślij wiadomość

przepisz kod z obrazka

PODZIEL SIĘ:


- Reklama -