Kontakt

Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21
e–mail: forum@pcbmedia.pl
strona: www.forum-budowlane.pl

strona: www.pcbmedia.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa

Tadeusz Bąk
e-mail: tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Artur Kuźmiuk

e-mail: artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21

Redakcja
Beata Gozdur, Sylwia Rogozińska, Dorota Tokarska

Stali współpracownicy
Zofia Bolkowska, Jerzy Bolkowski, Szymon Fiecek, Małgorzata Getlich, Michalina Kondej-Matarewicz, Barbara Kotula, Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Jerzy Kubiszewski, Ryszard Rodzoch, Eugeniusz Smoktunowicz, Janusz Strzyżewski, Ryszard Uchman, Ryszard Wójcicki, Marek W. Zdyb

Rada programowa

Tadeusz Biliński, Eugeniusz Budny, Gabriel Główka, Andrzej Górecki, Ryszard Uchman, Stefan Westrych, Stanisław Zieleniewski

Reklama w miesięczniku:

Beata Gozdur
Product Manager
kom. 787 080 069

Obsługa zleceń reklamowych
Dorota Tokarska

e-mail: dorota.tokarska@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż

e-mail: prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Meurer
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln


Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690

 


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
 
 

Wyślij wiadomość

przepisz kod z obrazka

PODZIEL SIĘ:


- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ