Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Rekordowe przychody Grupy Wielton

Ocena: 5
1669

Fot. Wielton

Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

„Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy było systematyczne umacnianie pozycji Grupy na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście przychodów z eksportu, który w 2017 roku był o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy trzecią pozycję, redukując dystans do liderów”.

W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze sprzedaży wzrosły o ponad 33%, osiągając historyczny poziom 1,6 mld zł.

W 2017 r. Grupa Wielton osiągnęła rekordowe przychody, wyższe o ponad 1/3 w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec 2017 roku był aż o 10 mln zł wyższy niż przed rokiem i wyniósł 116,1 mln zł przy rentowności na poziomie 7,3%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2017 r. o 40% r/r do 77,3 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost na poziomie sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach i umocniła swoją pozycję, kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną, m.in. finalizując przejęcie niemieckiej spółki Langendorf, a także zwiększając do 100% udziały w Fruehauf SAS.

Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w 2017 roku wyniósł łącznie 15109 szt. naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa. Wynik konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także sprzedaż spółki Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub.r. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy sprzedano 12859 szt., skumulowany wynik za 2017 r. jest wyższy o 17,5%. Blisko 70% (10574 szt.) to sprzedaż za granicą.

Rekordowe przychody ze sprzedaży Grupa odnotowała na wszystkich rynkach. We Francji, na rynku rosnącym o 7,2% r/r sprzedaż francuskiej spółki Fruehauf SAS, wyniosła 5020 sztuk i była wyższa o 5,8% r/r. We Włoszech, gdzie wielkość rynku szacowana w oparciu o rejestracje wyniosła 16142 sztuki pojazdów (wzrost o 8,8% r/r/), należąca do Grupy spółka Viberti zanotowała wzrost sprzedaży produktów o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej przychody w 2017 roku wyniosły 85 mln zł (wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, gdzie dobra koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów łącznie w ilości 1758 szt. (wzrost o 141,2% r/r), a także przychodów, które wzrosły do 155 mln zł (wzrost o 138,5% r/r). W IV kwartale 2017 roku skonsolidowany został także wolumen sprzedaży Wielton GmbH i Langendorf – łącznie na niemieckim rynku Grupa sprzedała 602 szt. produktów.

Równolegle z inwestycjami, mającymi na celu podniesienie efektywności operacyjnej Grupy, zrealizowano szereg projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku III kwartału 2017 r. oddano do użytku trzy linie do spawania ram. W kolejnych miesiącach zakończono również montaż sprzętu na nowej linii KTL. W I kwartale 2018 r. oddana do użytku została linia nr 4 do spawania skrzyń wywrotek w nowo wybudowanej hali, a w kolejnym kwartale dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep. W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy oraz lakiernia. W II kwartale do użytku oddane zostaną również dwie zautomatyzowane linie do spawania belek głównych ram naczep.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (263) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: