Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

O przerwach w robotach budowlanych

Ocena: 0
3502

Fot. PWN

Nakładem PWN ukazała się książka „Roboty budowlane. Przerwy w równomiernej realizacji prac”. Autorem jest Andrzej Więckowski. Pozycja liczy 218 stron

Nakładem PWN pod koniec listopada ukazała się książka „Roboty budowlane. Przerwy w równomiernej realizacji prac”, autorstwa Andrzeja Więckowskiego.

Celem publikacji jest prezentacja działań zmierzających do zachowania równomierności realizacji procesów budowlanych oraz wskazanie przyczyn przerw technologicznych występujących podczas koordynacji pracy wielu wykonawców, jak również bezpośrednio współpracujących z jednostkami transportowymi, odwożącymi bądź dostarczającymi materiały. W treści książki została zaprezentowana aktualna wiedza obejmująca m.in.:

  • zagadnienia racjonalnego stosowania wraz z oceną korzyści wynikających z poszczególnych metod organizacji robót budowlanych,
  • wybór optymalnych rozwiązań wykonawczych przy zachowaniu planowanych oraz przy niestałych czasach pracy brygad na budowie,
  • badania zmienności cykli realizacji zadań z uwagi na różnorodność charakterystyk procesów oraz liczebności działek roboczych.

Autor, wskazuje metodologię i sposoby planowania cykli zadań – przy uwzględnieniu rzeczywistych uwarunkowań mających miejsce na budowach. Wyjaśnia przyczyny rozbieżności między wynikami uproszczonych obliczeń a rezultatami uzyskiwanymi w wykonawstwie oraz prezentuje przyczyny wzajemnych oczekiwań wykonawców wynikające z konieczności zsynchronizowania ich pracy. Opisuje także oddziaływanie warunków budowy i jej organizacji na wielkość przerw technologicznych.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów budownictwa i inwestorów, w szczególności dla projektantów, wykonawców, inżynierów i ekonomistów, jak również dla studentów i pracowników naukowych – z dedykacją aktualnych analiz wyjaśniających przyczyny i rozmiary opóźnień w planowanym postępie prac.

Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (270) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: