Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Herkules nabył własne akcje za blisko 20 mln zł

Ocena: 0
8689

Nocna wymiana urządzeń chłodniczych na Domach Centrum w Warszawie. Firma Herkules wykorzystała żuraw Grove GMK 6300L z wysięgnikiem hydraulicznym o długości 80 m

Fot. Herkules

Herkules S.A. nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,20 zł, stanowiących 11,4% kapitału zakładowego. Wypracowane wysokie przepływy operacyjne z ostatnich kwartałów pozwoliły przeprowadzić transzę skupu w wysokości wielokrotnie wyższej wobec poprzednich rund. Spółka obecnie ma już 16,3% akcji przeznaczonych do umorzenia, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymała postanowienie sądu o umorzeniu wcześniej nabytych ok. 2,6 mln walorów.

Konsekwentnie skupujemy akcje własne, których kurs giełdowy w ocenie zarządu i rady nadzorczej nie odzwierciedla właściwie ich wartości wynikającej z potencjału grupy kapitałowej, jej perspektyw i fundamentów. Wraz z umorzonymi walorami nabyliśmy już ponad 20% akcji, a obecnie Herkules dysponuje przeszło 16% walorów. Systematycznie umarzanie nabytych akcji powinno doprowadzić do wzrostu wartości grupy przypadającej na jedną akcję, co będzie korzystne dla wszystkich naszych akcjonariuszy. Jednocześnie umożliwiamy wyjście z inwestycji inwestorom, których nie satysfakcjonuje obecna cena rynkowa będąca pochodną niełatwej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce” – mówi Grzegorz Żółcik, prezes zarządu Herkules S.A.

Herkules postrzega rok 2019, jako okres stabilnej, zbliżonej do minionego roku koniunktury, zwłaszcza w obszarze budownictwa kubaturowego (mieszkaniowego, komercyjnego itd.). Grupa stawia wciąż na rozwój podstawowego obszaru wynajmu żurawi wieżowych, których wykorzystanie jest od kilku kwartałów utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. Firma na bieżąco analizuje i optymalizuje posiadane zasoby, m.in. ograniczając skalę biznesu żurawi hydraulicznych, czy wygaszając w 2018 r. segment transportu ponadgabarytowego.

Grupa Herkules w ciągu trzech kwartałów 2018 roku osiągnęła zysk EBITDA rzędu 27,1 mln zł (+7,6% r/r) i zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7,2 mln zł (+15,2% r/r), przy przychodach rzędu 91,5 mln zł (wobec 95,7 mln zł r/r). Grupa odnotowała też wysokie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 36,4 mln zł (wobec 24,5 mln zł).

Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (272) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ