Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Grupa Zamet po trzech kwartałach

Ocena: 0
1742

Fot. Zamet

Artur Jeziorowski, prezes zarządu Zamet S.A.

„Sytuacja Grupy Zamet jest stabilna. Wszystkie zakłady produkcyjne, do końca roku pracują z pełnym obłożeniem, aktualnie prowadzimy intensywne działania marketingowe, aby wypełnić portfel zamówień na rok 2019 i kolejne dla poszczególnych lokalizacji. Oczywiście będziemy koncentrować się na naszych kluczowych kompetencjach – sektorze offshore, urządzeniach dźwigowych, maszynach dla hutnictwa i metalurgii, uzupełniając powyższe o segment górniczy. Musimy pamiętać, że otoczenie rynkowe, w którym działamy jest bardzo wymagające. Wobec rosnących cen energii na rynku a także w obliczu trendów rynkowych dotyczących wzrostu wynagrodzeń, nie zapominamy o ciągłym doskonaleniu się na wszystkich poziomach, gdyż dyscyplina organizacyjna nabierze teraz dla nas szczególnego znaczenia”.

Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka Zamet S.A. podsumowała trzy kwartały 2018 roku. Skonsolidowane przychody z działalności Grupy Zamet wyniosły 128,5 wobec 118,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po 9 miesiącach bieżącego roku, Grupa wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 4,7 wobec 2,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej.

W samym III kwartale, Grupa Zamet wygenerowała 47,2 mln zł przychodów, co oznacza 15% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wynik operacyjny za ten okres wyniósł 2 mln zł podczas, gdy w III kwartale roku poprzedniego, Grupa wygenerowała stratę operacyjną -0,9 mln zł.

Zysk netto Grupy Zamet po 9 miesiącach 2018 roku wyniósł 4,0 mln zł. Zysk netto za okres porównawczy wynosił 12,1 mln zł, należy jednak zaznaczyć, iż wówczas istotny wpływ na wynik Grupy na poziomie netto miały zdarzenia jednorazowe – umorzenie zobowiązania w następstwie obniżenia ceny, za jaką Zamet nabył konińską spółkę Fugo, które to umorzenie wpłynęło wówczas na podwyższenie wyniku Grupy o 13,8 mln zł netto.

Hala zakładu Zamet Industry w Piotrkowie Trybunalskim. Powierzchnia produkcyjna zakładu wynosi 34500 m kw.

Fot. Zamet

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (271) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: