Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Dobra sprzedaż Grupy Mercor

Ocena: 0
1594

Fot. Mercor

Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor S.A.

„W I półroczu roku  2018/19 wypracowaliśmy dobre wyniki. Solidny portfel zamówień w kraju i za granicą pozwala nam na dalsze zwiększanie skali działania, po sześciu miesiącach o 7% r/r. Choć II kwartał rok do roku na poziomie zyskowności był słabszy, spółka ma dobre perspektywy rozwoju. Wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ostatnich miesiącach pozyskujemy więcej zamówień niż przekłada się to na sprzedaż. Efektem są rosnące o parę milionów złotych magazyny wyrobów gotowych i towarów, wypłaty wynagrodzeń za ich wyprodukowanie oraz wypłaty premii za pozyskanie większej liczby zamówień. Zamawiający odbierają nasze produkty z opóźnieniem, co przede wszystkim wynika z braku siły roboczej generalnych wykonawców inwestycji i tym samym ich niższych mocy przerobowych. Zakładając, że obecne sprzyjające warunki pogodowe utrzymają się, spodziewamy się sprzedaży tych zamówień w kwartale III i IV roku obrotowego”.

Grupa Mercor odnotowała po I półroczu roku obrotowego 2018/2019 dalszy wzrost skali działania i wzrost zysku rok do roku. Utrzymała w I półroczu dwucyfrową dynamikę pozyskiwanych zamówień +17% r/r. W I półroczu 2018/19 (1.04–30.09.2018 r.) odnotowała wzrost przychodów do 175 mln zł (+7%) i zysku netto z działalności kontynuowanej do 8,2 mln zł (+3% r/r). Zyski EBITDA i EBIT po 6 miesiącach wzrosły odpowiednio o 11 i 12% r/r.

W II kwartale 2018/19 (30.06–30.09.2018 r.) Grupa przy 5% wzroście sprzedaży odnotowała niższą zyskowność (EBITDA -17%, EBIT -26%, zysk netto -38% r/r) głównie w wyniku niegotówkowych korekt w wycenie kontraktów węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem (0,8 mln zł) oraz wypłaconych jednorazowych premii za pozyskane zamówienia.

Wartość zamówień pozyskanych w I półroczu roku 2018/19 wyniosła 204,4 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Część zamówień w Polsce i spółkach zależnych została przesunięta na kolejny III kwartał 2018/19. Grupa odnotowała rosnącą sprzedaż na wszystkich rynkach działalności poza Rosją – jednym z największych rynków sprzedaży zagranicznej Grupy i Ukrainą, która ma marginalny wpływ na łączne przychody. Przychody na rynku polskim wzrosły o 19% rok do roku.

Przy rosnącej skali działania w I półroczu 2018/19 Grupa odnotowała kwotowy wzrost rentowności na wszystkich poziomach. Procentowo Grupa Mercor wypracowała wzrosty poza marżą netto, która spadła do 4,7 z 4,9% rok wcześniej.

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (271) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: